Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

Dbamy o to, aby przetwarzanie Danych osobowych odbywało się zgodnie z prawem. Ważna jest dla Nas także przejrzystość Naszych działań. Dlatego w Polityce Prywatności zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzanych przez Nas Twoich Danych osobowych.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych skontaktuj się z nami e-mailowo, pisząc wiadomość na adres: sklep@dmg-herbaty.pl 

“Polityka Prywatności” określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy “DMG Herbaty”. 

Właścicielem Sklepu “DMG Herbaty” i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest DMG Monika Gawenda. 

Sklep “DMG Herbaty” dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

DEFINICJE

Wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

„Administrator/My” – DMG Monika Gawenda;

„Dane osobowe/Dane” – informacje identyfikujące Ciebie lub sprawiające, że bezpośrednio lub pośrednio posiadając te informacje można Cię zidentyfikować np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy;

„Konto” – Usługa umożliwiająca dokonywanie Zamówień bez każdorazowego wypełnienia Formularza Zamówienia, podgląd historii Zamówień, zmianę danych;

„Polityka” – ten dokument, czyli Polityka Prywatności;

Porzucony koszyk” – Usługa przypomnienia o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu Produktów w Koszyku;

„Produkt” – rzecz ruchoma aktualnie dostępna w Sklepie;

„Regulamin” – regulamin świadczenia przez Nas usług drogą elektroniczną zamieszczony na stronie internetowej: www.dmg-herbaty.pl

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

„Sklep B2C” – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.dmg-herbaty.pl

Sklep B2B” – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.dmg-herbaty.pl  z którego mogą korzystać zarejestrowani i zweryfikowani przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej której K.C. przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Sklep” – sklep internetowy B2B

JAK ZBIERAMY DANE ?

Sklep zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.

W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
a)  Adres e-mail;
b)  Imię i nazwisko;
c)  Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d)  Numer telefonu;
e)  W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.

Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.

Danych osobowych używamy m.in. aby móc realizować zamówienia, udzielać odpowiedzi na zadawane Nam pytania, przyjmować reklamacje, przesyłać Newsletter.

NEWSLETTER

Cele i podstawa przetwarzania:

Przetwarzamy Dane osobowe w Sklepie B2C, w celu przesyłania Ci Newslettera w związku z Twoim zamówieniem tej Usługi. Newsletter obejmuje przesyłanie informacji o promocjach, ofertach, rabatach, konkursach, zniżkach. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W każdej chwili możesz wypisać się z Newslettera klikając w odpowiedni link w przesyłanej do Ciebie wiadomości lub kontaktując się z nami.

System, który obsługuje Newsletter zapamiętuje Twój adres IP, z którego korzystałeś zapisując się do Newslettera. Ponadto określa Twoją przybliżoną lokalizację i śledzi w jaki sposób postępujesz z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami np. jakie wiadomości otworzyłeś, w których kliknęłaś/eś w linki itp. W celu lepszego zarządzania Newsletterem możemy przetwarzać te Dane, aby dostosowywać Newsletter do Twoich indywidualnych potrzeb związanych z Naszymi Produktami. Takie profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołującej skutki prawne ani nie wpływa na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Przetwarzanie danych osobowych zebranych przez Nas automatycznie odbywa się na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu dostosowania i maksymalnego wykorzystania Naszych działań mailingowych. Nasz uzasadniony interes polega na świadczeniu usługi Newslettera, która w jak najlepszym stopniu odpowiada oczekiwaniom jego subskrybentów.

Dane przekazujemy wyłącznie podmiotom, które dają gwarancję, że będą je przetwarzać zgodnie z prawem. Mogą to być Nasi partnerzy, ale również podmioty świadczące dla Nas usługi (np. biura rachunkowe, zewnętrzna firma wspomagająca Nas w zakresie IT, podmiot przesyłający Newsletter).

Przede wszystkim przetwarzamy Dane osobowe, które sam/a Nam podajesz – Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki, numer konta bankowego itp.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE?

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie firmie kurierskiej, z którą współpracuje “DMG Herbaty”.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez serwis transferuj.pl, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu .
 3. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich Danych, a więc prawo do uzyskania od Nas informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.;
 • prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych;
 • prawo do usunięcia Danych – np. gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestajemy dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje Ci, gdy:

 1. przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli masz do Nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się z nami.

W przypadku, gdy będziemy potrzebowali więcej informacji na temat zgłoszonego żądania, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o doprecyzowanie/przekazanie dodatkowych informacji. Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wykonania żądania. Niepodanie informacji będzie skutkować odmową wykonania żądania.

Żądanie możesz zgłosić osobiście lub za pomocą pełnomocnika.

Odpowiedzi na Twoje żądanie udzielimy w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdy będziemy potrzebować więcej czasu na udzielenie odpowiedzi poinformujemy Cię o tym przed upływem tego terminu i wskażemy, dlaczego potrzebujemy więcej czasu na rozpatrzenie Twojego żądania.

Jeżeli zwróciłeś się do Nas z żądaniem w sposób elektroniczny, przekażemy Ci odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że zażądasz, aby odpowiedź była przekazana w innej formie.

PROFILOWANIE

Automatycznie oceniamy i analizujemy Twoją aktywność, aby przedstawić Ci reklamy, oferty i promocje jak najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowań. Nasze działania nie wywołują jednak skutku prawnego lub w podobny sposób istotnie na Ciebie nie wpływają. Oznacza to, że nie różnicujemy Twojej sytuacji od sytuacji innych klientów, nie ma to wpływu na pokazywane Ci ceny, nie różnicujemy warunków umów.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. na komputerze / tablecie / smartfonie) osób odwiedzających nasz Sklep i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

Głównym celem plików cookies jest ułatwienie Ci korzystania ze Sklepu i spowodowanie, by Sklep była bardziej przyjazny. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przechowywane m.in. w celach utrzymania Twojej sesji w Sklepie, pomagają nam ulepszać Sklep poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Sklepu, pomagają dostosowywać wygląd Sklepu do Twoich indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na nim.

W ramach Strony wykorzystujemy cztery typy plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne: zbierają informacje o Twoich czynnościach i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie wejścia do Sklepu i kończy się z chwilą opuszczania Sklepu. Po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu urządzenia końcowego zapisane informacje są usuwane z pamięci. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie Danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 • pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm plików cookies trwałych nie pozwala na pobieranie Danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 • pliki cookies własne: zamieszczane przez Nas, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Sklepu;
 • pliki cookies zewnętrzne: odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem tych plików cookies, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczna.

Po wejściu do Sklepu do czasu aż wyrazisz zgodę wszystkie pliki cookies (poza niezbędnymi) pozostają zablokowane. Możesz zarządzać, które pliki cookies pozostawić, a które wyłączyć. Musisz jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

Jeżeli przeglądarka internetowa, z której korzystasz automatycznie wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies i ich nie blokuje, zgodnie z polskimi przepisami założyliśmy, że wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim urządzeniu, przechowywanie w nich informacji oraz uzyskiwanie do nich dostępu. Zgodę możesz cofnąć poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w Twoim urządzeniu, przez które korzystasz z Naszego Sklepu.

Wykorzystujemy pliki cookies następujących podmiotów trzecich:

1. Google Analytics

W celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies zewnętrznego: Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu ze Sklepu. Informacje są, co do zasady, przekazywane i przechowywane w serwerach Google zlokalizowanych na całym świecie. Realizując te działania opieramy się na naszym prawnie uzasadnionym interesie (ar. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającym na tworzeniu statystyk oraz ich analizie w celu optymalizacji Naszego Sklepu.

Aktywowaliśmy anonimizację adresu IP – Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej i przez to nie powinien być łączony z innymi danymi Google. Tylko wyjątkowo pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych pozwalających na identyfikację, ani nie łączymy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2. Google AdWords

Ten system zapewnia funkcje remarketingowe. Obsługuje je Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

Dane osobowe przetwarzamy w celu marketingu własnych Produktów lub usług na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającego na działaniach promocyjnych Administratora.

Dzięki Google AdWords wyświetlamy Ci reklamy w sieci Google w zależności od Twojego zachowania w Sklepie np. oglądając jakiś Produkt automatycznie jest pozostawiony w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie od Google i w ten sposób możemy przestawiać Ci reklamę podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron w ramach sieci Google.

My tylko definiujemy grupy odbiorców, do których mają docierać reklamy, natomiast nie ponosimy odpowiedzialności za działania Google, który może te dane zestawiać z innymi Danymi osobowymi.

Ustawieniami możesz zarządzać bezpośrednio na stronie internetowej Google: https://adssettings.google.com/

3. Google Tag Manager

To narzędzie umożliwia zarządzanie tagami. Dzięki niemu możemy kontrolować ruch i zachowanie użytkowników, zbierać informacje o skuteczności reklam i ulepszać Nasze działania. Narzędzie może uruchamiać inne tagi, które mogą zbierać Dane. Obsługuje je Google Ireland Limited spółka zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia).

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W Sklepie używamy wtyczek i przycisków udostępnianych przez portale społecznościowe: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube.

Wchodząc do Sklepu Twoja przeglądarka wysyła informację do portali o tym, że ją odwiedziłaś/eś. Wtyczki i przyciski są częścią portali społecznościowych, dlatego Twoje wejście powoduje że przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego portalu społecznościowego do Sklepu.

Administratorzy serwisów mogą gromadzić informacje na Twój temat i wykorzystywać te informacje, aby dopasowywać do Ciebie warunki oglądania Sklepu. Mogą również wykorzystywać te informacje w swoich własnych celach np. optymalizacja własnych działań, dopasowywania do Ciebie Produktów.

Nawet jak nie jesteś zalogowany na portalu społecznościowym, przeglądarka może wysyłać zestaw informacji do administratorów portali społecznościowych. Zestaw informacji jest ograniczony w porównaniu do tego co jest przekazywane, gdy jesteś zalogowany na portalach społecznościowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach i politykach prywatności tych portali społecznościowych

 Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. “DMG Herbaty” nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Profile na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest)

Cele i podstawa przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na Naszych profilach w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, YouTube i Pinterest (np. imię i nazwisko, pseudonim, treść komentarza, reakcje polubieniami). Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 • umożliwienia Ci aktywności na Naszych profilach,
 • aktywnego prowadzenia Naszych profili, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o Naszych wydarzeniach/Produktach/promocjach,
 • statystycznych i analitycznych,
 • ewentualnej obrony przed roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes polega na promowaniu Naszych profili na portalach społecznościowych, które pokazują Naszą działalność oraz oferowane przez Nas Produkty oraz na obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w politykach prywatności tych portali społecznościowych.

W celu uzyskania szczegółów dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych, w tym celów i zakresu gromadzonych Danych, ich dalszego przetwarzania, odwiedź strony internetowe zawierające polityki prywatności poszczególnych administratorów portali społecznościowych:

DOSTĘP DO DANYCH

Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy “DMG Herbaty”.

Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

“DMG Herbaty” zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. “DMG Herbaty” może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez “DMG Herbaty” roszczeń od danego Klienta.

W przypadku subskrypcji Newslettera mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.

ZABEZPIECZENIA

“DMG Herbaty” stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. “DMG Herbaty” zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

 W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

“DMG Herbaty” nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną

KONTAKT MAILOWY LUB DROGĄ TRADYCYJNĄ

Cele i podstawa przetwarzania:

Kiedy kontaktujesz się z nami e-mailowo lub w formie tradycyjnej (listownie) i kontakt ten jest niezwiązany z inną zawartą umową, podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Polega on na prowadzeniu z Tobą korespondencji w celu załatwienia danej sprawy. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Przetwarzamy również Dane osobowe w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi nam kontakt i załatwienie sprawy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 3 lata lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

KONTAKT TELEFONICZNY

Cele i podstawa przetwarzania:

Kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie i kontakt ten jest niezwiązany z inną zawartą umową, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Poprosimy o podanie Danych osobowych tylko, gdy będzie to niezbędne do zajęcia się daną sprawą. Nasz uzasadniony interes polega na rozmowie w celu załatwienia danej sprawy. W takim przypadku przetwarzamy tylko Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy kontakt. Przetwarzamy również Dane osobowe w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami na podstawie Naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes w tym przypadku polega na obronie Naszych praw.

Dobrowolność podania Danych i konsekwencje ich niepodania:

Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Jednak niepodanie tych Danych osobowych uniemożliwi Nam kontakt i załatwienie sprawy.

Okres przechowywania Danych osobowych:

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 3 lata lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

AKTUALIZOWANIE POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 14.02.2022

Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@dmg-herbaty.pl 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, a otrzymasz 10% rabatu na zakupy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium